Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alfred Allmers on kirjailija, joka ei yrityksistään huolimatta saa valmiiksi käsikirjoitustaan. Allmers ajautuu sisäiseen kriisiin. Pian Allmers tulee tulokseen, ettei hänen elämänsä kutsumus olekaan kirjoittaminen - hän haluaa jatkossa omistautua rammalle pojalleen Eyolfille. Eyolf haaveilee tavallisesta pienen pojan elämästä. Eyolfin haaveilla ei kuitenkaan ole väliä. Isä on nimittäin päättänyt, että Eyolfin pitää kehittää itseään älyllisesti. Pian taloon saapuu vierailuille erikoinen nainen, jolla on kyky saada rotat seuraamaan itseään. "Pikku Eyolf" on Henrik Ibsenin huikea vuonna 1894 julkaistu näytelmä, josta ei puutu käänteitä. Sen keskiössä ovat ihmisen moraaliset valinnat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Saga Egmont Finnish

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9788726057270

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pikku Eyolf"

Pikku Eyolf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima