Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pineapple street - Jenny Jackson
Pineapple street - Jenny Jackson

Audiolibro Pineapple street

Jenny Jackson
pubblicato da Luitingh-Sijthoff B.V., Uitgeverij

Prezzo online:
14,99

In Pineapple street van Jenny Jackson genieten de steenrijke Stocktons al generaties van alle privileges van kapitalistisch succes. Nu dreigt een schisma in de familie als hun drie dochters, die al dat geld gaan erven, worstelen met wat de waarde van geld werkelijk is.

Darley's financiƫle zekerheid valt weg als haar man betrokken raakt bij een schandaal en zijn baan verliest, Georgiana ontdekt dat haar collega/minnaar nog steeds verliefd is op zijn vrouw en buitenstaander Sasha kampt met de dwingende familietradities en sociale conventies van de elite. De zorgvuldig bewaakte faƧade van de Stockton-familie staat op barsten

Een sprankelende, escapistische roman over de one-percenters van New York met glamoureuze feesten, weekendhuizen, katerbrunches en de worsteling van drie sympathieke, feilbare vrouwen.

Al voor verschijnen een van de meestbesproken titels van de VS volgens Time Magazine, Vogue en ELLE.

Dettagli down

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Luitingh-sijthoff B.v., Uitgeverij

Formato Audiolibro

Durata 09:02.57

Pubblicato 20/06/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789021041407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pineapple street"

Pineapple street
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima