Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pirx pilóta kalandjai

Stanislaw Lem
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,99

A nem túl távoli jövben Lem víziója szerint az emberiség lassanként meghódítja a Naprendszert - a Holdon telepek vannak, egy Mars-utazás már rutinmunka -, de maga az ember ugyanolyan esend és törékeny lény, mint volt mindig a történelemben.
Pirxnek, a remek pilótának így aztán nemcsak a kozmosz irdatlan távolságaival és az idnként rendetlenked rhajókkal kell megbirkóznia kalandjai során, hanem azzal is, amikor saját tudata z gonosz tréfát vele. Vagy egy elromlott robottal, melynek áramköreiben rég halott rhajósok személyiségének töredékei élnek tovább, s az éjszakánként felhangzó titokzatos morzejelekben újra meg újra végigélik tragédiájukat... És azokkal a tökéletesen emberi külsej robotrhajósokkal, melyek (vagy akik?) hideg terveket szövögetnek próbaútjukon, ahol senki sem tudhatja a másikról, robot-e vagy ember...
Az izgalmas kalandok fszerepljére, Pirxre sokan nosztalgiával emlékeznek az 1973-ban bemutatott, els magyar tudományos-fantasztikus filmsorozatból (1979-ben szovjet-lengyel film is készült Lem mvébl); s maga a könyv ma is remek olvasmányélményt kínál - az ember ugyan egészen más irányban "fejldött", mint ahogy azt a XX. század egyik legnagyszerbb sci-fi-szerzje elképzelte, de a bolygók közt kalandozni a megejten botladozó, kíváncsi és olykor valóban hsies Pirx-szel így is nagyszer kaland.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792758

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pirx pilóta kalandjai"

Pirx pilóta kalandjai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima