Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pitkä tie rakkauteen

Ayden Stewart oli rikkonut "Ei seksiä työtoverin kanssa" -sääntöään kerran... ja menettänyt loistavan assistenttinsa. Nyt Aydenin on pakko saada Maya Richardson takaisin, hinnalla millä hyvänsä. Maya vakuuttaa itselleen, että viiden vuoden jälkeen heidän välisestään kemiasta ei ole rippeitäkään jäljellä. Mutta miksi he sitten päätyvät harrastamaan villiä seksiä... yhä uudelleen?

Pieni salaisuus

Jolie näkee ensimmäistä kertaa aikoihin entisen rakastajansa - ja poikansa isän - Cord Barronin ensiapupolilla, missä Cord lojuu pahassa kunnossa öljynporaustornissa sattuneen onnettomuuden jäljiltä. Heidän menneisyytensä on monivaiheinen ja vähintäänkin kimurantti. Mutta nyt... Olisiko Cordin aika saada tietää lapsestaan? Vai oliko jo liian myöhäistä?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/02/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150762600

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pitkä tie rakkauteen / Pieni salaisuus"

Pitkä tie rakkauteen / Pieni salaisuus
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima