Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lui Bacovia îi repugnau teoriile. Probabil c le percepea ca pe nite surse de falsificare. Numai inspiraia genuin, senzorial o simea ca pe o garanie de autenticitate. El se credea un «senzitiv», ca în proza sa cunoscut, nu un intelectual. Se vedea pe sine, probabil, în situaia de artist sincer i spontan, în priz direct cu senzaiile care îi tlmceau lumea, evitând complicaiile i artificiile.

Simbolismul bacovian las câteva ui deschise spre esteticile ce vor irupe dup el, când poemul va deveni prisma metaforic prin intermediul creia poetul îi caut locul su în lume, dar i lumea încearc s se fac acceptat de poet. Permisivitatea poeziei bacoviene, fora ei ascuns, capacitatea ei de a se primeni postum, intersectând direcii pe care, în aparen, nu le coninea, explic viabilitatea acestei opere de o paradoxal umilin. Probabil c are dreptate Borges când spune: «timpul care drâm palatele îmbogete versurile»!" - Dinu Flmând

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Classici

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9786066863810

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Plumb"

Plumb
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima