Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Podcast Yayncl ve Pazarlama

Ciaran Rogers - Daniel Rowles
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,31

Podcast'ler kalabalk ve gürültülü dijital ortamda iletmelere, marka üreticilerine ve pazarlamaclara, hedef kitleler nezdinde öne çkma ve onlarla etkileimi sürdürme konusunda esiz frsatlar sunmaktadr.

çerik pazarlamasnn en etkili alanlarndan biri olan podcast yayncl, son yllarda dier tüm sosyal medya kanallarndan daha yüksek tüketici ball oluturan bir alan haline gelmitir.

Podcast'ler deiik biçimlerde tüketilmekle birlikte insanlarla duygusal ba kurmakta ve dier dijital kanallardan daha fazla güven ina etmektedir. nsanlar bir bilgi kayna olarak podcast'lere bloglardan ve videolardan daha fazla güven duymaktadr. Bunun nedeni, bir podcast'te insan sesini dinlemenin bir blog okumaktan daha samimi ve scak gelmesidir.

Bu kitapta yüksek etkileimli ve baarl podcast'lerin nasl planlanabilecei, yaratlabilecei ve yaymlanabilecei tüm yönleriyle gösterilmektedir. Ayrca bu podcast'lerin iletme hedeflerini nasl yönlendirebilecei, baarsnn nasl ölçülebilecei ve kantlanabilecei anlatlmaktadr.

Podcast yaynclnda uzman yazarlar tarafndan kaleme alnan bu kitap, podcast konusunu A'dan Z'ye irdeleyerek konuyla ilgilenen herkese bir yol haritas ve klavuzluk özellii sunmaktadr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257816021

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Podcast Yayncl ve Pazarlama"

Podcast Yayncl ve Pazarlama
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima