Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Podgorica & Cetinje

Jules Albrechts
pubblicato da Jules Albrechts

Prezzo online:
4,25

Het mooie Montenegro heeft twee hoofdsteden. Podgorica is sinds 1946 de administratieve hoofdstad. Cetinje is de cultuur-historische hoofdstad. Omdat beiden zo nauw met elkaar verweven zijn, kan je beide steden als een tweeling aanzien. Hun mooie musea getuigen onder meer van een gemeenschappelijke heroïsche geschiedenis. Heeft Petar II Montenegro niet vergeleken met een harde noot, waarop de Ottomanen hun tanden hebben stukgebeten, maar die ze nooit hebben kunnen kraken? En wil je in de heel oude geschiedenis duiken, dan wacht je een overvloed aan archeologie.

Beide steden pakken uit met hun etnografische collecties en tonen fier hun traditionele levenswijze. Hun musea, klooster en kathedraal alsook hun kleine kerkjes getuigen van heel fijne cultuur en bezitten prachtige kunst, eeuwenoude manuscripten en boeken. De steden tonen talrijke sierlijke barokpaleizen, theaters, culturele centra en burgerlijke monumenten. Het zijn meer dan museumsteden want hun pleintjes en parken, hun mooie lanen en autovrije winkelstraten kunnen iedereen bekoren. Ook gastronomisch zit je goed bij een bezoek aan de vele restaurants, cafés en bars.

Deze boeiende tweeling is het hart van Montenegro, maar is in het Westen nog niet zo goed gekend. Het is een reden te meer om je te laten verrassen door één van de warmste plekjes van Montenegro.

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Luoghi e Popoli » Consigli per il viaggio e opere generali » Guide turistiche » Europa

Editore Jules Albrechts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/04/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004694014

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Podgorica & Cetinje"

Podgorica & Cetinje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima