Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hrvatskoj književnoj javnosti nije poznato tko se krije pod pseudonimom Sven Adam Ewin. Nema nikakve dvojbe da je rije o neobino plodnoj, zanimljivoj i kvalitetnoj pjesnikoj osobnosti koja e u hrvatskoj književnosti ostaviti dubok trag.

Nova, jednako ingeniozna autorova pjesnika knjiga, u kojoj naš pjesnik zatvara temporalni jaz izmeu Ardipithecusa ramidusa i Homo sapiensa sapiensa i spaja modernoga ovjeka i praovjeka, popraena je iscrpnim pogovorima Josipa Užarevia.

***

Ardipithecus ramidus - Ardi, roen je u istonoj Africi, prije 4,4 milijuna godina i smatra se najstarijim ljudskim pretkom.

Znanstvenici su, prilikom iskapanja, u desnoj šaci Ardijeva kostura pronašli kamen, površina kojeg je bila išarana, na prvi pogled, besmislenim rkarijama.

Mene, Svena Adama Ewina, njegovog dalekog potomka (iz roda Homo sapiensa sapiensa), zapala je ast da poslije dugih godina upornog prouavanja, pokušam riješiti enigmu kamenih šara.

Mada nesavršen, rezultat je predstavljen u ovoj knjižici.

Sven Adam Ewin

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2018

Lingua

EAN-13 9789535201250

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Poeme"

Poeme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima