Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Poi fierbe un ou pe Everest? 695 de adevruri tiute de toat lumea care nu sunt toate... adevrate

Christa Poppelmann
pubblicato da ALL Educational

Prezzo online:
8,04

Creterea economic creeaz locuri de munc?

Cartofii cruzi sunt otrvitori?

Zahrul duneaz dinilor?

Coca Cola poate îndeprta petele de rugin?

Insectele zboar spre lumin?

Pungile din hârtie sunt mai ecologice decât cele din plastic?

Vikingii purtau coifuri cu coarne?

Cunoatem cu toii o mulime de informaii care in de înelepciunea popular, mici adevruri" despre obiectele care ne înconjoar, aspecte ale vieii de zi cu zi, natur, istorie, cultur, tehnic. Unele sunt adevrate, altele nu. În cartea sa, Christa Pöppelmann ofer explicaii tiinifice, bine documentate i separ adevrurile de neadevruri.

Cele 695 de adevruri sunt grupate pe domenii: Sntate i nutriie, Cas i grdin, Oameni i animale, Natur i tehnic, Pmânt i Cosmos, Economie i drept, Istorie i cultur

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore All Educational

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789736848964

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Poi fierbe un ou pe Everest? 695 de adevruri tiute de toat lumea care nu sunt toate... adevrate"

Poi fierbe un ou pe Everest? 695 de adevruri tiute de toat lumea care nu sunt toate... adevrate
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima