Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dicionarul definete cuvântul poiune (licoare) ca: o doz sau butur, în special de lichid medicamentos sau otrvitor". Provine din termenul latinesc potare, care înseamn a bea".
Meteugul poiunilor (prepararea i întrebuinarea licorilor magice) a reprezentat un talent al celor mai multe vrjitoare, înc din cele mai vechi timpuri. A fost transpus în mari opere ale literaturii i artei universale (cea mai ce­le­br fiind scena Vrjitoarelor din Macbeth" de Shake­s­peare), este menionat în Sfânta Biblie i, fr nici o în­do­ia­l, e un înainta al lumii medicinii moderne, cam în ace­leai sensuri în care astrologia prefigureaz astronomia, iar alchimia a precedat tiina.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Poiuni magice"

Poiuni magice
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima