Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pojken på bergets topp

John Boyne
pubblicato da B Wahlströms

Prezzo online:
8,80

Pierrot är bara sex år när han blir föräldralös. Han tvingas lämna hemstaden Paris och sin bäste vän Anschel för ett nytt liv hos sin faster i Tyskland. Hon är hushållerska i ett välbärgat hem i Alperna, och det är inte vilket hem som helst. Godset där Pierrot flyttar in tillhör Adolf Hitler. Fuhrern tar den lille pojken under sina vingar och Pierrots liv blir en ond spiral av hemligheter och svek.

John Boyne beskriver lika enkelt som fängslande hur ett utsatt barn växer upp till en iskall förtryckare. Pojken på bergets topp väcker angelägna frågor kring att ta ansvar för sina handlingar och om huruvida det finns människor som är alltigenom onda.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore B Wahlströms

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/01/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789132167324

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pojken på bergets topp"

Pojken på bergets topp
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima