Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pojken som byggde egna världar

Keith Stuart
pubblicato da Massolit förlag

Prezzo online:
5,87

Varm relationsroman om en far och en väldigt speciell son

Möt Alex, trettio-någonting. Han älskar sin fru, Jody, men har glömt hur han visar det. Han älskar sin son Sam, som har autism, men han förstår honom inte. Någonting måste ändras, och det nu. Uppgivet ser Alex hur anspänningen driver äktenskapet till bristningsgränsen, och separationen är ett faktum.

Samtidigt som Alex försöker förhålla sig till sitt nyvunna singelliv och livet som deltidspappa, börjar hans son spela Minecraft. Spelet öppnar en ny värld, där far och son för första gången kan mötas. Tillsammans upptäcker de att världen ibland måste falla sönder för att något nytt och bättre ska kunna byggas upp.

En rörande rolig och verklighetstrogen roman om kraften i olikheter och om en mycket speciell liten pojke. Berättelsen bygger på författarens egna erfarenheter som far till en autistisk son.

Sagt om Pojken som byggde egna världar:
"Pojken som byggde egna världar är inte bara uppbyggd kring en bra historia, men har en sällsynt känsla av äkthet och insikt." - The Guardian

"Även de hårdaste hjärtan kommer att värmas av denna gripande berättelse baserad på författarens liv med sin autistiske pojke." - Mail on Sunday

"Det här är en underbart varm och insiktsfull roman om familjen, vänskap och kärlek som värmer ditt hjärta." - Daily Mail

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Massolit Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/12/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789176791004

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pojken som byggde egna världar"

Pojken som byggde egna världar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima