Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Politiaktioner og forbryderjagt

Alt Om Historie
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
3,90

Nogle forbrydelser er så ufattelige, at alle står måbende over hvad der netop er sket. Men politiet skal handle hurtigt og korrekt for at få de skyldige. I "Politiaktioner og forbryderjagt" får læseren en unik indsigt i politiets arbejde efter nogle af verdens mest chokerende mord og forbrydelser - mordet på John F. Kennedy, mordet på Olof Palme, mordet på Martin Luther King og forfølgelsen af den storkriminelle Jacques Mesrine, der lykkedes med at bryde ud af det supersikre Santé-fængsel i Frankrig. Alt om Historie tager dig med på en halsbrækkende rejse til tidligere tider, så du kan nyde historiens største begivenheder. Følg med tilbage i tiden - tilbage til frontlinjerne af 2. verdenskrig, vikingernes angreb og tilbedelsen af egypterne. Alt om historie er for dem, der vil vide mere om de spændende, dramatiske begivenheder i fortiden.

Dettagli

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Politiaktioner og forbryderjagt"

Politiaktioner og forbryderjagt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima