Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Pomo / Katsetta myöhemmin

Katy Evans - Olivia Gates
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
8,95

Pomo

Kuka tämä pomottaja luulee olevansa? Huikenteleva, rikas, töihin tottumaton perillinen, joka luulee voivansa komentaa minua. Olen omistanut elämäni työlleni ja nyt tämä entisen pomoni poika tulee kertomaan miten johtaa yritystämme - menestyvää deittisovellusta. Hän on ärsyttävä ja ärsyttävän puoleensavetävä. Enkä osaa käyttäytyä hänen lähellään. Tuleeko tästä skandaali?

Katsetta myöhemmin

Rafael Salazar palasi Rioon tuhotakseen miehen, joka varasti hänen lapsuutensa. Juhlissaan hän bongaa kaunottaren ja intohimo saa hänet valtaansa. Vaikka Eliana Ferreira aistii synkkiä salaisuuksia, ei hän silti pysty vastustamaan miestä. Onni vaikuttaa rikkumattomalta - kunnes Rafaelille selviää, että hänen rakastamansa nainen on hänen lapsuutensa tuhonneen miehen tytär...

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2020

Lingua Finlandese

EAN-13 9789150762655

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pomo / Katsetta myöhemmin"

Pomo / Katsetta myöhemmin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima