Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Officier van justitie Jana Berzelius leidt het onderzoek naar een seriemoordenaar. Maar Jana heeft zo haar eigen problemen: Danilo is ontsnapt en dwingt haar haar grenzen - en de wet - te overtreden

De Zweedse (thrillerauteur van het jaar) Emelie Schepp brak in Nederland door met `Memento' en `Narcotica'. Haar derde boek `Post Mortem' heeft wederom Jana Berzelius in de hoofdrol.

Op een vroege ochtend wordt een vrouw zwaargewond en mishandeld aangetroffen in haar appartement in Norrköping. Ambulancebroeder Philip Engström probeert haar leven te redden, maar het gaat mis. Kort daarna wordt een tweede slachtoffer op eenzelfde wijze aangetroffen en Philip begint te vermoeden dat de moorden te maken hebben met een geheim uit zijn verleden. Officier van justitie Jana Berzelius leidt het onderzoek en zij ziet al snel een patroon dat duidt op een seriemoordenaar. Ze is vastbesloten de dader te berechten. Maar Jana heeft zo haar eigen problemen: Danilo, de man die ze liever zou vergeten, is ontsnapt en dwingt haar, opnieuw, haar grenzen - en de wet - te overtreden.

`Met afgewogen, klare zinnen sleurt Schepp de lezer meteen het verhaal in.' Vrij Nederland

`Soepele schrijfstijl, sterke plots en goed uitgewerkte karakters.' ****Thrillerweb.nl

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Thriller e suspence » Legal thriller e thriller politico

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/05/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789026142543

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Post mortem"

Post mortem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima