Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Praten met vreemden - Malcolm Gladwell
Praten met vreemden - Malcolm Gladwell

Audiolibro Praten met vreemden

Malcolm Gladwell
pubblicato da Atlas Contact, Uitgeverij

Prezzo online:
14,99

In 'Praten met vreemden' laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn om vreemden open en onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. 'Praten met vreemden' is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de ander maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali , Psicologia e Filosofia » Psicologia , Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Audiolibro

Durata 08:56.44

Pubblicato 16/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789047013396

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Praten met vreemden"

Praten met vreemden
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima