Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tko je Enric Marco? Nekadašnji anarhist i republikanski vojnik, ovjek koji je svojim potresnim svjedoanstvima preživjeloga iz nacistikoga koncentracijskog logora Flossenbürga stekao status graanskog junaka i postao nositeljem najuglednijih priznanja, u središtu pozornosti svjetskih medija našao se 2005., kad je kao predsjednik glavnog španjolskog udruženja preživjelih logoraša trebao govoriti prigodom šezdesete godišnjice osloboenja logora Mauthausena. Govor meutim nikada nije održao. Nekoliko dana prije toga otkriveno je da Marco nikada nije bio zatoen u Flossenbürgu, da je u Hitlerovu Njemaku otišao dragovoljno,kao radnik, i doslovce preko noi junak je postao prevarant, a pravednik prokletnik. Desetljee poslije, svim svojim sumnjama usprkos, Javier Cercas dohvatio se enigme Enrica Marca i napisao Prevaranta. Dok u razgovorima s vitalnim devedesetdvogodišnjakom pokušava rasplesti klupko istina i laži, Cercas još jednom zaranja u burnu povijest španjolskog 20. stoljea, ali i mnogo dublje sve do naše potrebe za (samo)zavaravanjem i konformizmom, do naše neutažive žei da nas vole, do naših suprotstavljenih strasti: one za istinom i one za fikcijom.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/02/2019

Lingua

EAN-13 9789532669534

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prevarant"

Prevarant
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima