Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Párhuzamos olvasókönyv

Peter Nadas
pubblicato da Jelenkor Kiadó

Prezzo online:
10,36

Aki olvasta a Párhuzamos történeteket, minden bizonnyal örömmel böngészi a regényben elbeszélt események hitelességét megalapozó, az ábrázolt korszakok levegjét érzékeltet, a szerzt a m megírásában segít dokumentumokat, továbbá Christina Viraghnak, a kötet német fordítójának bevezet esszéjét, a regény szerzjével készült interjúkat és a jelentsen bvített záró tanulmányt Radics Viktória tollából. De legalább ennyire érdekesek a könyv illusztrációi, melyek részben Nádas Péter saját munkái, részben a háromkötetes nagyregényben ábrázolt helyszíneket, korokat felidéz archív fényképek. A Párhuzamos olvasókönyv második kiadása számos új fotóval és dokumentummal gazdagodott.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/07/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636767204

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Párhuzamos olvasókönyv"

Párhuzamos olvasókönyv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima