Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prvo je Šegrtom Hlapiem osvojila domovinu, a onda Priama iz davnine i svijet. U tome su joj pomagali i slikari, jer je Ivani bilo silno važno da joj likovi dobiju prepoznatljiv izgled. Nema iole važnije slikarice ili slikara koji se nije okušao u ilustracijama ovih dviju slavnih knjiga. No, sve do danas nije se znalo da je meu prvima bio i šesnaestogodišnji Krsto Hegeduši. Njegova nepoznata crtanka napokon se objavljuje nakon sto godina zaborava i sto godina prvoga izdanja najpopularnije hrvatske knjige.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa , Romanzi e Letterature » Fiabe, miti e leggende

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2018

Lingua

EAN-13 9789535201168

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prie iz davnine"

Prie iz davnine
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima