Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat

Amirul Azmeer Asmadi
pubblicato da Amirul Azmeer Asmadi

Prezzo online:
4,49

Aktif berpersatuan bukan alasan untuk gagal dalam pelajaran. Memegang jawatan. Diminta menyelesaikan pelbagai tugasan. Dipundakkan dengan bermacam-macam taklifan. Namun semua itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak berjaya dalam pelajaran.

Kerana kuncinya ialah 'pengurusan'.

Bagaimana kita membahagikan masa? Bagaimana kita menguruskan hak Tuhan, hak orang lain, hak agama, hak pelajaran dan juga hak kepada diri sendiri?

Perkara yang nampak seperti mustahil untuk diuruskan ini jika diurus dengan baik dan berstrategi mampu menambahkan kematangan kepada diri kita yang tidak dicapai oleh ramai orang di luar sana sebenarnya. Perkara ini yang akan dibincangkan dalam 'Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat'.

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Istituzioni e organizzazioni , Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università

Editore Amirul Azmeer Asmadi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/08/2019

Lingua

EAN-13 9781393984467

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat"

Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima