Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Psiko-Regresyon: Geçmi Yaam Terapisi

Francesca Rossetti
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
1,71

Psiko-Regresyon tüm psieyi dönütürme ve iyiletirme gücüne sahiptir. Sizi, yaantnzda sorunlar oluturmaya devam eden olumsuzluun kaynana geri götürür ve onu aça çkartr; böylece pozitif ve ifa verici enerjiler bu olumsuzluun yerini alr, size canllk, yaratclk ve ruhsal gelime olaslklar sunar.

Psiko-Regresyon, Dr. Rossetti'nin bir ifac medyom olarak yapt artc çalmalarn bir ksmn oluturmaktadr. Kitap, edindii bilgileri inceledii vakalardan örneklerle birlikte ele almakta ve tedavinin nasl ilediini açklamaktadr. Psiko-Regresyon ruhsal köklerinize geri gitmenize yardmc olacak, farkndalnz ve anlaynz artracak, içsel deiime yol açacaktr. Ayrca belirli korkulardan ve fobilerden, mutsuz ilikilerden ve sürekli tekrarlayan her türden sorundan mustarip herkes için çok yararl olacaktr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737342

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Psiko-Regresyon: Geçmi Yaam Terapisi"

Psiko-Regresyon: Geçmi Yaam Terapisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima