Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Orosz István (sz. 1951) nemzetközi hír, a Nemzet Mvésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas grafikusmvész és - egyelre, e könyv megjelenéséig - kevésbé ismert író. Képzmvészeti, filmes és irodalmi mveinek, megnyilatkozásainak egy részét álnéven, leggyakrabban mint Utisz jegyzi. Lehetnek, akik egy rendszerváltó plakátjára is emlékeznek, ami ebben az új könyvben is kap némi szerepet. Villanásnyi szerepet egy nagyregényben, amelyhez hasonlót még senki sem írt. Egy festmvész és egy újságírón szerelmérl szól Orosz István könyve, és arról, hogyan írnak és élnek együtt egy könyvet az ötvenes évekrl. Egy merényletrl, melyet - talán - el akartak követni Rákosi ellen. Meg általában Rákosiról - aki nem is volt mindig Rákosi, bár most már lehetetlen kideríteni, mikor helyettesítette a hasonmása.

Sok minden másról is szól a könyv: a rendszerváltás éveirl is, Kádárról is - fleg a nagy bnérl és még annál is inkább a kínlódásáról miatta -, a kommunizmus illúzióiról és gaztetteirl

Képzmvész nagyregénye - ilyet nem gyakran olvasunk -, és ettl valami lenygöz gesamtkunstos grandiózusság árad belle. De legfképpen rületesen abszurd történetek vannak benne a történelmünkrl - az ember csak les, hüledezik, és nem érti: hogyhogy eddig nem ismertük ezeket?

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634796336

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Páternoszter"

Páternoszter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima