Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A lakótársamat Amarillának hívják, az albérlet a Nyugati közelében van. Elvileg bejárok egyetemre, de nem tudom, mi lesz ebbl az egészbl. Bálint normális, de nem akarok járni vele. Múltkor vizsgáztam egy tanárnál, aki jó pasi, és történt valami furcsa. Adott egy cetlit is, rajta a telefonszámával, de ezt még senkinek nem mondtam. Most nem tudom, hogy legyen...

 

Az utóbbi évek egyik legersebb debütálása." - Totth Benedek

Újszer, szókimondó, bátor." -*** Péterfy Gergely***

Pimasz és pontos mondatok, édeskés keserség, öröknek látszó, mégis minden pillanatban elmúló kamaszság: ilyen (is) a Mucha Dorka próza. Nem érdemes elkerülni." - Grecsó Krisztián

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore 21. Század Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155955532

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Puncs"

Puncs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima