Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Purpurowa ni

Francine Rivers
pubblicato da Wydawnictwo Bogulandia

Prezzo online:
14,24
14,99
-5 %
14,99

"Purpurowa ni" to powie o mioci i zdradzie, o zwtpieniu i nadziei, o rozstaniu i powrotach

ycie Sierry Madrid miao by sielank. Wspaniay m. Cudowne dzieci. I pomylne widoki na przyszo. Ale czasami powracay we wspomnieniach Sierry sowa jej ojca: Zobaczysz, e przez tego chopaka bdziesz jeszcze paka!" Wtedy nie chciaa w nie wierzy, teraz za Alex, jej m, nie pozwala o nich zapomnie. Nagle ten doskonale poukadany wiat, konstruowany z marze i snów, rozsypa si jak domek z kart

Spotkanie z t ksik to dla mnie wielka odkrywcza przygoda polegajca na poznaniu wewntrznej dynamiki maestwa i wewntrznego rozwoju zarówno mczyzny, jak i kobiety. Ten rozwój, ta progresja moliwe s tylko dziki Chrystusowi. Polaryzacja egoizmów prowadzi do destrukcji. W miar zbliania si do Jezusa bohaterowie odkrywaj w jakim stopniu sami dla siebie staj si przeszkod w rozwoju."
O. Jan Góra

Francine Rivers, jedna z najpopularniejszych powieciopisarek amerykaskich. Autorka licznych bestsellerów, m.in. nagrodzonego wyrónieniem Golden Medallion Award cyklu Mark of the Lion (Znami Lwa), na który skadaj si trzy powieci: (Gos w wietrze, Echo w ciemnoci, Jak wit poranka), przenoszce czytelnika w wiat staroytnego Rzymu. Poza t trylogi, która zdobya miliony czytelników w samych Stanach, znakomicie przyjte przez krytyków zostay take powieci: "Szofar zabrzmia", "Ostatni zjadacz grzechu" oraz "Dziecko pokuty".

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Wydawnictwo Bogulandia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788363097233

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Purpurowa ni"

Purpurowa ni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima