Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hogy boldogok-e errefelé az emberek?
Halovány fogalmam sincsen. Igazából azt sem tudom, mi az a boldogság. Persze fordulhatok filozófusokhoz, hogy megértsem, csakhogy a bölcselhad elég kuszafej népség. Összevissza magyaráznak, gyakran teljesen felfoghatatlan dolgokat mondanak, és amennyire szigorúak kollégáikhoz, éppen annyira elnézek önmagukkal szemben.
Az egyik hírhedt gondolkodó például azt írja: boldogság nincsen. Majd pontosan kifejti, hogyan kell boldognak lenni. Miközben összegyjtjük a boldogság kellékeit, boldognak kell lennünk. Na, ez rendesen odabasz, mi?"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Puszibolt"

Puszibolt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima