Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nakon što smo se odvažili na Put samoovisnosti, pošli Putem susreta i za sobom ostavili Put suza, pred nama je posljednja staza: Put sree - knjiga kojom Jorge Bucay završava svoj niz Planovi puta.
Svi mi želimo biti sretni i najvei dio naših napora i snova usmjeren je tome cilju. Ali što je srea zapravo? Je li stanje ili zbroj trenutaka? Koliko na nju utjee naše srce, a koliko naš razum? Kako je možemo postii, i možemo li je, na kraju krajeva, zadržati?
Vjeran stilu pisanja kojim je osvojio milijune itatelja diljem svijeta, proslavljeni argentinski psihoterapeut Jorge Bucay u Putu sree ne nudi univerzalni recept za postizanje sree, ve mudar i dubok poticaj da - svatko za sebe - odgovorimo na izazov i pronaemo put koji do sree vodi, a izvorište ima u našoj osobnosti i našim uvjerenjima. "Put prema samoostvarenju težak je i neprekidan, i svatko od nas treba sam odluiti kako e ga i kojim tempom prohodati", ui nas Bucay. "A biti sretan nije samo naše pravo nego i naša obveza prema životu."

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668261

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Put sree"

Put sree
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima