Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U Putu susreta Jorge Bucay otkriva nam novo znaenje pojma "Mi", onoga "Mi" ija vrijednost kudikamo nadilazi puki zbroj "Tebe" i "Mene".
Tko smo i kako se nalazimo? Zašto se razilazimo? I zbog ega je vrijedno poeti iznova?
U ovoj mudroj i zabavnoj knjizi Jorge Bucay na svoj e nam neusporedivi nain pokazati put istinskog susreta u svim našim odnosima: u prijateljstvu i obitelji, u ljubavi i seksu, a svaki korak na tom putu bit e vrijedna lekcija o suživotu i dogovoru, o privlanosti i povjerenju, o dodiru s našim bližnjima, ljudima s kojima taj put prelazimo.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667486

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Put susreta"

Put susreta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima