Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U Putu suza proslavljeni se argentinski psiholog posveuje jednome od najsloženijih i najdelikatnijih ljudskih iskustava: gubitku voljenog bia. Smrt voljene osobe, prekid veze ili konani gubitak neega što smatramo dragocjenim - sve su to dogaaji zbog kojih možemo osjetiti tugu, osamljenost, pa ak i oaj. No Jorge Bucay ui nas kako su bol i gubitak neprocjenjiv dio našega razumijevanja svijeta, osobnog rasta i razvoja svakog pojedinca. S jasnoom i mudrošu kojima je osvojio milijune itatelja diljem svijeta, koristei se brojnim primjerima i priama, autor bestselera Ispriat u ti priu i Voljeti se otvorenih oiju u Putu suza pokazuje da se i najbolnija iskustva mogu preživjeti te da su, štoviše, baš ona neophodna da bismo sazreli kao ljudi.
etiri su puta koja, kako piše slavni argentinski psihoterapeut Jorge Bucay, vode do potpunog ostvarenja svakoga ljudskog bia: put samoovisnosti, ljubavi, boli i sree.
Gubici su dio naših života, oni su univerzalne i neizbježne konstante, a zovemo ih nužnima jer kroz njih rastemo. To što jesmo postali smo zahvaljujui svemu što smo izgubili i tomu kako smo kroz te gubitke prolazili. Dakako, put suza vodi nas krajolikom drukijim od onoga kojim smo išli gazei putem samoovisnosti ili putem susreta. Na tim smo putovima otkrivali same sebe i užitak bivanja u suživotu s drugima. Za razliku od njih put suza povezuje nas s boli, no baš je on taj koji nas ui kako da postanemo potpuni, kako da prihvatimo životnu sponu koja se nalazi izmeu gubitka i dobitka.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532667493

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Put suza"

Put suza
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima