Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Queenie (lättläst)

Candice Carty-Williams
pubblicato da Bokförlaget Hedvig

Prezzo online:
10,23

Queenie är 25 år, bor i London och har just blivit dumpad av sin pojkvän. Eller egentligen har de bara en paus. I väntan på att han ska ta tillbaka henne söker hon tröst på alla möjliga ställen. Bland annat hos dåliga män som bara får henne att må sämre. Inget blir heller lättare av alla de fördomarna hon som ung, svart kvinna måste stå ut med varje dag. Men med humor, lojala bästisar och en jamaicansk mormor som alltid vet bäst kan man övervinna det mesta.

Queenie är en rolig och ärlig roman om att leta efter kärlek och sig själv i dagens samhälle. Nu kommer den som lättläst i bearbetning av Åsa Sandzén.

Bokförlaget Hedvig ger ut böcker som är lätta att läsa, för barn och vuxna.

Läs mer på www.bokforlagethedvig.se

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bokförlaget Hedvig

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/02/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789179710859

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Queenie (lättläst)"

Queenie (lättläst)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima