Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Svend Novrups Quizmester-bøger giver god motion for hjernecellerne. Bogen indeholder spørgsmål om vidt forskellige emner, så her er mange timers sjov og spændende underholdning for hele familien.

Du får et termometer til hver enkelt quiz. For hvert rigtigt svar kan du sætte grader på svarende til sværhedsgraden, og derved får du taget din quiztemperatur på hvert emne.

Rigtig god fornøjelse med "Quizmester"! Sport, skak og spil - og et ben i tenorfaget: Forfatteren Svend Novrup (f. 1945) er en højt respekteret golfskribent og har været sportskommentator i radio og tv, bl.a. på kanalen Eurosport fra 1996 til 2002. Han er forfatter til over 100 bøger heriblandt en lang række quizbøger og samlinger af vittigheder. Adskillige af Svend Nortrups bøger oversat til og udkommet på seks sprog.

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Quiz e Giochi » Sudoku, giochi matematici, enigmi e quiz » Altri giochi , Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/07/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788726258394

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Quizmester 2"

Quizmester 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima