Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Radio Silence

Alice Oseman
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

Frances har altid været en 12-talspige med ét mål, eliteuniversitet. Der er intet, der kan stoppe hende på vejen dertil; hverken venner, en insisterende mor, eller den ene hobby, som Frances rent faktisk bare dyrker for sjov: at tegne illustrationer til hendes absolutte yndlings-podcast.

Men da Frances møder Aled, det generte geni bag Universe City, opdager Frances en helt ny frihed, som hun ikke har kunnet terpe sig til. For første gang oplever Frances ægte venskab, og hvad det vil sige at være sig selv.

Men så går podcasten viralt, og alt ændrer sig

Radio Silence er en sjov, eftertænksom og rørende roman om at turde sige fra og være tro mod sig selv.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni » Autostima e autocoscienza » Narrativa » Storie d'amore

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788763848831

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Radio Silence"

Radio Silence
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima