Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

çinde bulunduumuz youn rekabet çanda, rakiplerinizle çok daha fazla "ilgilenmeniz" gerekiyor. Onlar çldrtp saç ba yoldurtamyorsanz, pek yaknda onlar sizinle "ilgilenecek" demektir. dünyasnn strateji dehas Guy Kawasaki bu kitabnda, rekabet gücünüzü artracak yaklamlar ve pratik yönetmler sunuyor. Apple Computer markasn yaratan isimlerden biri olan Kawasaki üretim, sat, pazarlama ve insan kaynaklar alannda çok deerli bir hazinenin kapsn açyor. Bu kitab, rakipleriniz okumadan önce okumanzda, anlamadan önce anlamanzda, uygulamadan önce uygulamanzda yarar var. imdi, rekabette üstünlüü ele geçirmeye doru büyük bir adm atmann size topu topu ne kadara mal olacan görmek için fiyat etiketine bakn ve doru kasaya...

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2005

e-Kitap:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2007

Dili: Türkçe
Yaynevi: Mediacat Yaynclk

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Mediacat Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785948087

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rakiplerinizi Çldrtmann Yollar"

Rakiplerinizi Çldrtmann Yollar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima