Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Heb je er moeite mee om je ratten op een gezond gewicht te houden? Zijn ze dik en lui, of hebben ze juist moeite om aan te komen in gewicht? In beide gevallen zal "Rattenvoeding: Gewichtsbeheersing en conditie" je helpen om je ratten goed gevoed, slank en fit te houden. We gaan het hebben over scatter feeding (verspreid voeren), en geven antwoord op veelgestelde vragen. We brengen nieuwe feiten over hoe natvoer kan helpen om gewicht te verliezen. Ook het gedeelte over conditie hebben we uitgebreid. Zo zullen we bekijken hoe je je ratten kunt ondersteunen bij stresssituaties, zoals tentoonstellingen, transport, verhuizen, of nieuwe maatjes erbij. Je zult ontdekken dat het voedsel direct in verband staat met de conditie van je rat, en hoe je staart en vacht kunt 'lezen' om te zien of er iets mis is. Een onmiskenbaar hulpmiddel voor iedereen die de ratjes in vorm en in puike conditie wil houden.

De ebooks reeks van The Scuttling Gourmet is gebaseerd op gedeeltes van het originele boek, aangevuld met links naar online geschreven artikelen, nieuwe feiten, en links naar online verkooppunten. Dit is het vierde ebook in de serie, het is gebaseerd op de hoofdstukken 9 en 10 van het boek.

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Cani Gatti e altri Animali » Animali domestici e da compagnia » Animali, altri titoli

Editore Alison Campbell

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9781370900633

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rattenvoeding: Gewichtsbeheersing en conditie"

Rattenvoeding: Gewichtsbeheersing en conditie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima