Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Recept voor geluk

Saskia M.N. Oudshoorn
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
9,99

De 24-jarige Liv werkt onder toeziend oog van een opdringerige manager in de keuken van een grote hotelketen. De uren zijn lang en het werk eentonig; ze kan niets van haar creativiteit kwijt in het gebak dat ze dag in dag uit op basis van exact hetzelfde recept moet maken. Wanneer ze op een regenachtige middag samen met haar vriend Onno langs een verwaarloosd winkelpand in de binnenstad slentert, komt haar droom van een eigen patisserie opeens weer in alle hevigheid opzetten. Onno heeft zijn bedenkingen, maar Liv besluit de sprong te wagen en ondertekent impulsief het huurcontract. Al snel komt ze erachter dat het beginnen van een eigen zaak heel wat voeten in de aarde heeft. De hulp die ze krijgt van Matthew, de handige en vooral knappe zoon van de huurbaas, is daarom meer dan welkom. Maar zijn aanwezigheid zorgt er ook voor dat Livs relatie met Onno steeds meer onder druk komt te staan.

Saskia M.N. Oudshoorn won met Recept voor geluk de #KoboTalent schrijfwedstrijd 2019.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9781989510711

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Recept voor geluk"

Recept voor geluk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima