Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Regina nimnui

Vanora Bennett
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
6,81

Într-o Anglie devastat de cium i umilit în btlii, Alice Perrers, o biat orfan din Essex, ajunge metresa btrânului rege Eduard al III-lea. Manipulându-i pe cei din jur, Alice îi sporete neîncetat averea i încearc s îl câtige de partea ei pe ducele Ioan, fiul regelui, ca s îi asigure locul la curte dup moartea suveranului. Dar nimeni nu poate controla capriciile destinului i, când tot ce a cldit Alice amenin s se nruie, singurul care îi mai st alturi e poetul Geoffrey Chaucer. Un pasionant tablou al frmântatului secol al XIV-lea englez, ieit de sub penelul Vanorei Bennett, autoarea romanelor de succes Regina mtsurilor (Editura ALLFA, 2011) i Sânge regesc (Editura ALLFA, 2011).

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737249173

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Regina nimnui"

Regina nimnui
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima