Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rejtz kavicsok 2.

Lázár Ildikó Kolozsi
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
8,84

A kavicsok" története a tanév végén ért véget és a nyári szünetben folytatódik, szerelemmel, árulással, bölcs tanításokkal és sors-keverte bonyodalmakkal. Anna megpróbál talpra állni, bár továbbra is azt hiszi, hogy a kedvenc tanítványai tették tönkre. A lányát viszont visszakapta, aki súlyos titkot cipel, ám szerencsére a kissé hippi (vagy rült?) nagy­anyjával megosztja. Lille és Praetor végre hazugságok nélkül élvezheti a szerelmet, de olyan nem várt-, és félreérthet helyzetekbe sodródnak, hogy azok nem csak ket, hanem a környezetüket is próbára teszik lelkileg. Ki marad talpon, és ki bukik el? Krisz áruló vagy igaz barát? A sors valóban a legkegyetlenebb Jágó? - a szerz a Rejtz kavicsok második részében is csak tálalja a történetet, a többit ránk és a fantáziánkra bízza.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155803307

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rejtz kavicsok 2."

Rejtz kavicsok 2.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima