Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

'Rembrandt is een moderne kunstenaar, per ongeluk drie eeuwen te vroeg geboren.' Mark Rothko

In Rembrandt neemt de bekende kunsthistoricus Nils Büttner de lezer mee naar de Gouden Eeuw. Büttner presenteert aan de hand van bronnen uit Rembrandts tijd een genuanceerde kijk op diens leven en op de betekenis van zijn werk. Naast het fascinerende levensverhaal legt Büttner ook perfect uit wat het effect is van het bijzondere licht in Rembrandts schilderijen.

Hij laat bijvoorbeeld zien dat de kijker door het licht geattendeerd wordt op bepaalde emoties van afgebeelde personen. Ook misverstanden over Rembrandts leven die door de jaren heen hebben postgevat, worden door Büttner rechtgezet. Zo was Rembrandt aan het einde van zijn leven helemaal niet zo armlastig als vaak wordt beweerd.

Rembrandt, de schilder van licht en schaduw is een vlot leesbaar en fascinerend levensverhaal van een wereldberoemd kunstenaar. Het geeft de lezer een inzicht in het leven en werk van Rembrandt.

De pers over de boeken van Nils Büttner

`Buitengewoon informatief. Ik heb veel van dit boek geleerd.' Cees Nooteboom

`Rembrandt is zo diep mysterieus dat hij dingen zegt waarvoor geen woorden in welke taal dan ook zijn.' Vincent van Gogh

`Bravo! Wat een fantastisch goed, leesbaar boek is hier op een zeer doordachte wijze geschreven.' Kleio-Historia

`Een heel prettige, goed leesbare introductie.' Reformatorisch Dagblad

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Barocco, Neoclassicismo dal 1600 al 1800 » Storia dell'arte, Alti titoli

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/03/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789402307450

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rembrandt"

Rembrandt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima