Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

  1. Jag vakar vid min mans sida medan han svävar mellan liv och död. (Check!)

  2. Jag får hem min man levande från sjukhuset! Men med komplicerade hjärnskador. (Check!)

  3. Vi kämpar för vår kärlek i många år, men till slut går det inte längre. (Check!)

  4. Vi skiljer oss, men jag vet att jag aldrig kommer kunna träffa någon annan. För det värsta man kan göra är att lämna en sjuk människa i sticket. (Check!)

  5. 1986 är jag i Paris. Där dyker en bedårande yngling upp. Vi hänger bara en dag, men han fyller flera sidor i min tonårsdagbok. Trettio år senare dyker han upp igen. (Check!)

  6. Min yngsta dotter fångar hela situationen i en enda mening: "Alla i den här familjen beter sig som fjortisar, utom jag. Som är fjorton." (Check!)

  7. Förvirringen är total. (Check!)

  8. Jag skriver en bok om mig, mina vänner, mina barn, min exman och den där killen som jag mötte i Paris. Det är en berättelse om kärlek. Hur kärlek förändras, tänds, slocknar, slår till med galen kraft och räddar världen. I alla fall min värld. (Check!)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/09/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789164243492

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Resten av allt är vårt"

Resten av allt är vårt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima