Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De fapt, ce definete mai exact o via: supunerea la un destin previzibil sau inventarea cu orice pre a propriului destin? Unde încep mistificarea, cinismul, i trdarea i unde se sfâresc visul, candoarea i duplicitatea? Ce rol joac istoria i convulsiile ei în aceast supunere sau alegere a destinului, cel mai adesea fr drum de întoarcere? Rfuiala cu sine i cu lumea are un alt sens decât acela de a înfrunta cu contiina curat farsa crud a morii sau nu este decât o ultim i inutil bravur?

Cu o consecven stilistic admirabil, Constantin Stoiciu pune aceste întrebari într-un text compus din destine asumate, inventate sau visate, ce se încrucieaz i se confrunt, se îmbogesc constant cu noi nuane i dezvluiri, pe fondul istoriei trecute i recente a rii i a lumii. Meditaie lucid i inedit în proza actual despre lumea în care am trit i trim, Rfuieli< /em> este, de asemenea, romanul unei iubiri ptimae.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245151

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rfuieli"

Rfuieli
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima