Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rich People Problems

Kevin Kwan
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
11,99

Het derde en laatste deel van de hilarische Crazy Rich Asians-trilogie

Voor de fans van Lauren Weisberger en Sophie Kinsella

`Kwan weet hoe je een guilty pleasure schrijft. Dit boek is buitensporig, overvloedig en absoluut verrukkelijk.' The New York Times

Als Rachel Chu, docent economie aan de Universiteit van New York, haar collega Nicholas Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie niets in hem. Rachel is zelf een ABC - een American-born Chinese - en heeft geen interesse in een relatie met een Aziatische man. Maar deze charmante geschiedenisprofessor blijkt toch wel erg goed bij haar te passen...

Als Nicholas Young hoort dat zijn oma op sterven ligt, haast hij zich naar haar toe. Maar hij is niet de enige. Van over de hele wereld trekken leden van de Shang-Young-clan naar Singapore. Binnen de kortste keren verandert de familievilla in een web van intriges en onderhuidse spanningen. Want hoewel iedereen beweert te zijn gekomen om hun matriarch de laatste eer te bewijzen, weet Nick wel beter: de jacht op het familiefortuin is geopend!

De pers over Crazy Rich Asians

`Een ongelooflijk geestig debuut over drie superrijke Chinese families. Een fantastische roman.' Hebban.nl

`Fris, levendig en hilarisch. Een culturele mijlpaal.' The Wall Street Journal

`Een grappige, extravagante en spectaculaire komedie.' The Guardian

Dettagli

Generi Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402314328

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rich People Problems"

Rich People Problems
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima