Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Riddar Kasus hjärta och andra sagor om grammatik

Sara Lovestam
pubblicato da Piratförlaget

Prezzo online:
10,31

Det var en gång ett litet substantiv, som förnöjt meddelade varje främling som det mötte:
"Jag är ett substantiv!"
En dag mötte det lilla substantivet en språkpolis. Vid den glada hälsningen höjde språkpolisen bara på ögonbrynet och svarade:
"Nej. 'Jag' är ett pronomen."
(Ur "Sagan om substantivet och språkpolisen")

Välkommen in i en värld av prinsessor och riddare, språkpoliser på moped, en skälmsk katakres, makthungriga världsledare och introverta interjektioner! En sagobok för språkälskare, en grammatikbok för sagoälskare. Sara Lövestam följer upp succéerna Grejen med verb, Grejen med substantiv och Grejen med ordföljd med något alldeles sagolikt.

Dettagli

Generi Lingue e Dizionari » Linguistica, Semiotica e Semiologia

Editore Piratförlaget

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/09/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789164243515

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Riddar Kasus hjärta och andra sagor om grammatik"

Riddar Kasus hjärta och andra sagor om grammatik
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima