Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ringar av is : En olympisk vinterkrönika

John Eyre - Åke Stolt
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,57

Is eller snö är vad som krävs. Inga andra förbehåll men absolut dessa meteorologiska förutsättningar. Alltså inte boxning och handboll på ett vinter-OS. Fast när Pierre de Coubertin väckte liv i den olympiska tanken och genomdrev de första moderna spelen i Aten 1896 tänkte han sig inte alls idrott i vinterskrud. Det dröjde till 1924 i Chamonix, men därefter har många hjältar fötts på is eller snö. Och berättelsen om dessa reflekterar också den mångfasetterade historien: politik, krig, stormaktsdramatik, medicinska experiment, kommersiell hysteriIngen lek utan eld (2004) var Åke Stolts bok uppmärksammade bok om sommar-OS. Här kompletteras historien med vinterns minst lika spektakulära lekar.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100167707

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ringar av is : En olympisk vinterkrönika"

Ringar av is : En olympisk vinterkrönika
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima