Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ringen i New York : roman

John Eyre - Ola Klingberg
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,59

Deras kärlekshistoria inleddes när de möttes vid en föreställning av Wagners Ringcykel på Met; Raymond, med sina författarambitioner och italienska påbrå, och den svarte James från en privilegierad bakgrund. Opera och sex förenade dem.

När nyheten om Raymonds död når James tar han sig in i Raymonds lägenhet och blir kvar där i närmare tre dygn. Likvakan blir till ett sökande efter svaret på varför de kom att lämna varandra.

Då den svenska journalisten Ola Klingberg erbjuds deras historia av James välkomnar han chansen att kunna skriva om något annat än sitt havererande äktenskap. Men James livsberättelse visar sig spegla hans egen och formar sig till en roman på flera plan om människans sexuella brödraskap och längtan efter barn, om pengar och litteratur, om fantasins kraft och förutsättningar.

Med sin andra roman tar Ola Klingberg ett stort steg framåt i sitt författarskap. På ett närmast Paul Austerskt vis har han på ett ytterst effektivt och imponerande sätt förvandlat verkligheten för den förtätade berättelsens nödvändiga syften. Ringen i New York är en konstant fascinerande roman som lyckas få New Yorks hjärta att pulsera genom romanens gestalter. Den fångar sin läsare inte bara genom sitt innehåll, utan också genom sin säkra komposition och sin atmosfär.

Om debuten Onans bok:

"Jag har aldrig läst en så direkt, flyhänt och träffsäker skildring av livsläget för bögar i västvärldens större städer."DN

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/06/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789100136642

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ringen i New York : roman"

Ringen i New York : roman
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima