Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ez a kötet az Arte Tenebrarum Könyvkiadó 2018 júliusában indított sci-fi pályázatának eredménye.
A címadó m ismertetje:

2074-ben kifejlesztenek egy mikrochipet, amely kizárólag szerves anyagot tartalmaz. Ezáltal kompatibilisebb az emberi szervezettel, mint bármilyen szintetikus implantátum. Ezzel a technológiával három évvel késbb már komplett emberi szerveket képesek létrehozni. Nem kell többé donorra várni a transzplantációnál. A szerveket egyszeren legyártják, akár a gépalkatrészeket.
2100-ban megalkotják az els szerves anyagokból álló androidot, azaz embernek látszó robotot. Mivel a lény minden alkatrésze szerves és él, így valójában nem is minsül gépnek. Ez egy új faj, új törvények vonatkoznak rájuk. Az él robotokat elször veszélyes munkákra, életmentésre használják, mivel ugyanarra képesek, mint az ember, ám életük mégsem ér annyit". Egyre nagyobb számban gyártják az olcsó, feláldozható munkaert, egészen addig, amíg számuk már elér egy veszélyes szintet. Mire az emberiség észbe kap, háború tör ki. A robotok fellázadnak teremtik ellen. Az els robotháborút az emberiség nyeri. Ám egyvalamivel nem számoltak: A robotoknak nincs szükségük húsz évre ahhoz, hogy csecsembl felntté fejldjenek. Néhány nap alatt újragyártják magukat, és pótolják veszteségeiket. Ekkor tör ki a második robotháború. Ezt már a gépek nyerik. Az emberiség kipusztul. A legendák szerint legalábbis.
2500-ban senki sem biztos benne többé, hogy pontosan mi is történt négyszáz évvel azeltt. A több milliárd ember és robot harcának és megsemmisülésének senki sem ismeri a pontos eredményét. A Föld lakossága elvileg robotokból áll. Azonban mivel nincs mszer, ami képes lenne kimutatni bármilyen különbséget is a robot és az ember között, így senki sem tudja egymásról, hogy micsoda. St, még önmagukról sem.
A robottársadalom paranoiásan keresi az emberiség utolsó túlélit, és nyomoz önmaga után. Többé senki sem biztos semmiben.
Egyetlen dologra emlékeznek csak az emberekkel kapcsolatban: arra, hogy mind rültek voltak. Vagy lehet, hogy inkább a robotok azok?

Tartalom:
Gabriel Wolf: Robot / ember
Szemán Zoltán: Távoli csillag
Rákos Róbert: A negyedik menet
Elisabeth-Matthew Marthacharles (Ziegler Éva): Örvényhatás
Tarja Kauppinen: Katasztrófa a könyvgyárban

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza » Racconti e antologie letterarie , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Arte Tenebrarum Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9788829534739

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Robot / ember"

Robot / ember
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima