Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Robotok kora

Martin Ford
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
10,25

Mihez kezdünk, ha az algoritmusok képesek lesznek elvégezni a munkánkat?
Miért egyre megfizethetetlenebb a jó egészségügyi ellátás és oktatás?
Miért kellene minden országban bevezetni a garantált alapjövedelmet?
A negyedik ipari forradalom gyökeres átalakulást hoz a munkaerpiacon is. Az okosrobotok, a tanuló algoritmusok és a mesterséges intelligencia általános terjedése nemcsak a gyártósor mellett állók, de az egyetemi végzettségek állásait is fenyegeti. Ha nem készülünk fel minderre, a középosztály fokozatosan eltnik, a jövedelemegyenltlenség pedig drasztikus méreteket ölt. Mivel a munkavállalók egyben fogyasztók is, a piacgazdaság a ma ismert formájában hamarosan fenntarthatatlan lesz.
A Robotok korából képet kapunk arról, hogy mire számíthatunk a mesterséges intelligencia , a robotika, a és az infokommunikációs technológiák, a 3D-nyomtatás vagy az önvezet jármvek rohamos fejldését követen. Megtudjuk, miért nem mködnek a gépek térhódítására adott hagyományos megoldások - mint például az újabb képzettségek és tudás megszerzése. Martin Ford jövkutató célja nemcsak az, hogy felnyissa a politikai döntéshozók, a tudósok, a munkáltatók és a hétköznapi emberek szemét, de megoldási stratégiák alkalmazását is sürgeti.

Henry Ford legidsebb unokája, a legifjabb Henry Ford és Walter Reuther, az amerikai autóipari dolgozók szakszervezetének legendás vezetje gyárlátogatáson volt egy nemrégiben automatizált autógyárban, amikor a Ford Motor Company elnök-vezérigazgatója ezzel a gúnyos kérdéssel fordult Reutherhez: »Walter! Hogy fogod rávenni ezeket a robotokat arra, hogy szakszervezeti tagdíjat fizessenek?« Mire Reuther így válaszolt: »Henry! És te hogy fogod rávenni ket, hogy autót vegyenek tled?"

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Ingegneria e Tecnologia » Ingegneria elettronica e delle comunicazioni

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/07/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633045237

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Robotok kora"

Robotok kora
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima