Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I 1730`erne begyndte rokokostilen at sprede sig fra Frankrig til Danmark, hvor den vandt stor popularitet blandt aristokratiet. Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling har samlet en række af de smukkeste og mest karakteristiske portrætter fra den danske rokokotid. I løbet af bogen fortæller han både om de mest berømte malere og de mennesker, de portrætterede, således at man lærer rokokotiden at kende på flere måder. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Storia dell'arte » Barocco, Neoclassicismo dal 1600 al 1800 » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003208

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rokokoens portrætmaleri i Danmark"

Rokokoens portrætmaleri i Danmark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima