Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rom. Arkitekturens liv fra Bernini til Thorvaldsen. Bind 1

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Rom har imponeret verden med sin kunst, litteratur, politiske styreform og ikke mindst sin arkitektur siden før Kristus og helt op til vor tid. Arkitekturforsker og professor i kunsthistorie Christian Elling fortæller om den romerske arkitekturs udvikling fra Berninis dødsår, 1680, til da Thorvaldsen kom til den evige stad i 1797. Der er tale om en utroligt spændende periode inden for arkitekturen, hvor vi ser højbarokken fortage sig og empiren begynde sin storhedstid.

Første bind fortæller blandt andet om Rom som kirkens hovedstad, ordensbygningerne og de første offentlige bygninger. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali , Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Storia dell'architettura

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/07/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003482

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rom. Arkitekturens liv fra Bernini til Thorvaldsen. Bind 1"

Rom. Arkitekturens liv fra Bernini til Thorvaldsen. Bind 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima