Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romana 529. (Botcsinálta hercegn)

Nancy Robards Thompson
pubblicato da Harlequin Magyarország Kft.

Prezzo online:
2,99

Luc Lejardint azért küldték Amerikába, hogy hazavigye Sophie-t St. Michel szigetére, és az elvált, gyerekét egyedül nevel fiatalasszony elfoglalhassa az t megillet helyet a francia eredet királyi családban. Csakhogy a vonakodó hercegn biztonságának garantálása élete legnagyobb kihívása elé állítja Lucöt. Hogyan tudna a feladatára összpontosítani, amikor folyton az jár a fejében, milyen boldogság várná Sophie karjában?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/02/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634074854

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana 529. (Botcsinálta hercegn)"

Romana 529. (Botcsinálta hercegn)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima