Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romana 691.-692. - Álarcosbál a szerelem kertjében; Görög gyümölcs

Jennie Adams - Lynne Graham
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
4,58

Jennie Adams: Álarcosbál a szerelem kertjében
Egészen meghatja Ceciliát, hogy nemcsak Linc, de egész családja összefog érte, miután egy férfi nyíltan megfenyegeti a börtön eltt. Mivel a rendrség szerint a pasas veszélyes bnöz, Ceciliának nem lenne biztonságos hazamennie. Linc felajánlja neki fényz lakása vendégszobáját. Milyen egyszer volna most egymásra találni - s mégsem az

Lynne Graham: Görög gyümölcs
A dúsgazdag Aléxiosz srn cserélgeti világszép barátnit. Asszisztense, Billie nem az esete, mégis egyre jobban vonzódik hozzá, s a lány, aki titkon szerelmes belé, egy éjszaka nem tud ellenállni a közeledésének. Gyengeségéért nagy árat fizet: teherbe esik. Aztán Aléxioszt baleset éri, amnéziás lesz. A kalandjuk is törldik az emlékezetébl, s egy másik nt készül feleségül venni

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635400232

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana 691.-692. - Álarcosbál a szerelem kertjében; Görög gyümölcs"

Romana 691.-692. - Álarcosbál a szerelem kertjében; Görög gyümölcs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima