Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Romana Gold 23. - Két hajó az éjszakában; Véletlen találkozás; Az olasz gróf

Christina Hollis - Jamie Pope - Michelle Douglas
pubblicato da Vinton Kiadó Kft.

Prezzo online:
5,50

Michelle Douglas: Két hajó az éjszakában
A légitársaság sztrájkja miatt Aidannek fogalma sincs, hogy fog eljutni Perthbl Sydney-be. Látva az elkeseredettségét, Quinn, a kétgyerekes fiatalasszony felajánlja, hogy tartson velük a bérelt autóban. A férfi ódzkodik a többnapos összezártságtól, de aztán félreteszi az aggályait, hiszen miután elválnak útjaik, soha többé nem látják egymást

Jamie Pope: Véletlen találkozás
Elias vonzó férfi, és Cricket értékeli, amikor lovagiasan a segítségére siet. Együtt töltött estéjük az ágyban ér véget, de egyikük sem szeretne komoly kapcsolatot. Elias számára a sebészi karrierje az els, Cricketet pedig lekötik a tudományos kutatásai. Ám ember tervez

Christina Hollis: Az olasz gróf
Madarat lehetne fogatni a csinos, fiatal archeológussal, dr. Josie Streettel, amikor megtudja, hogy egy hónapig az egyik legszebb olasz kastély környékén végezhet ásatásokat. Már az els nap megismerkedik a birtok urával, Dario di Sirena gróffal, aki mély benyomást tesz rá, ám a lány számára els a munka

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Vinton Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635400591

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romana Gold 23. - Két hajó az éjszakában; Véletlen találkozás; Az olasz gróf"

Romana Gold 23. - Két hajó az éjszakában; Véletlen találkozás; Az olasz gróf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima